راهنمای طراحی آنلاین قاب عکس

شروع طراحی در تصویر سمت راست محیط طراحی را مشاهده می کنید . قبل از طراحی با کلیک بروی هر کدام از شماره های مشاهده شده در تصویر میتوانید جهت قاب عکس را انتخاب کنید. راهنمایی دکمه های موجود در محیط طراحی: اضافه کردن عکس به محیط طراحی بعد از انتخاب دکمه اضافه کردن عکس [...]