لنتیکولار

تاریخچه لنتیکولار جالب است بدانید که لنزهای لنتیکولار بیش از یک قرن تاریخچه دارند. در حقیقت، نقاشی به نام گویس-کریل تکنیک مشابهی را برای رسیدن به یک اثر چند بعدی با قرار دادن یک شبکه عمودی بین بیننده و نقاشی استفاده کرد. اولین لنزهای لنتیکولار ، در دهه 1930 توسط ویکتور اندرسون، عمدتا برای اهداف [...]

روش های آماده سازی

تولید عکس متحرک: جهت آماده سازی عکس های متحرک می بایست از سوژه مورد نظر در دو وضعیت مختلف عکس گرفت. به عنوان مثال در سوژه پلک زدن باید یک بار با چشم باز و یک بار با چشم بسته، بدون اینکه موقعیت سوژه تغییر کند، عکس تهیه نمایید.      

لنز لنتیکولار

لنز لنتیکولار به کمک لنز لنتیکولار می توان به عکسهای دو بعدی ، عمق یا حرکت داد.  جادوی این عکسها در خطای دیدی است که توسط ورقهای پلاستیکی که با ردیفهای زیادی از لنزهای نازک پوشانده شده است ایجاد می شود. ابتدا باید عکس خاصی متناسب با لنزها آماده شود. این عکس معمولا از تعدادی [...]