دیده شدن رنگ ها در لنز لنتیکولار

لنز لنتیکولار

به کمک لنز لنتیکولار می توان به عکسهای دو بعدی ، عمق یا حرکت داد.  جادوی این عکسها در خطای دیدی است که توسط ورقهای پلاستیکی که با ردیفهای زیادی از لنزهای نازک پوشانده شده است ایجاد می شود.

ابتدا باید عکس خاصی متناسب با لنزها آماده شود. این عکس معمولا از تعدادی عکس گوناگون تهیه می شود و این عکس ها در هم آمیخته می شوند.در واقع برشهایی از عکسها در نوارهایی کنار همدیگر در یک عکس با هم ترکیب می شوند.

اندازه این نوارها متناسب با لنزهایی که استفاده می شوند، با رزولوشن پرینتر مشخص می شوند. هر لنز روی یک نوار ، بخشهای کوچک عکس زیر همان لنز را بزرگ می کند. اگر زاویه دید لنزها تغییر کند بخش دیگری از عکس بزرگ می شود که این علت تغییر در عکسهای توسط تغییر زاویه دید است.
سان اسلوب با بهره گیری از این تکنولوژی میتواند بهترین و با کیفیت ترین عکس های لنتیکولار را برای شما ارائه کند .